طرح ملی من قرآن را دوست دارم

آموزش روخوانی قرآن کریم | درس چهارم

بازگشت به لیست مراحل f9
۱. در کدامیک از کلمات ذیل، حرف «ذ» ساکن می‌باشد.

۲. کدام یک از عبارات ذیل دارای پنج علامت سکون می باشد.

لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!